Cyhoeddiadau wythnosol


Cyhoeddiadau’r Sul (17 Chwefror 2019)

10.00 a 6.00 Oedfa o dan arweiniad Coda Ni a Mr Ffred Ffransis.

Bydd Ysgol Sul i’r plant a’r ieuenctid yn dilyn y drefn arferol.

7.30 Capel y Morfa Aberystwyth

Noson yng nghwmni Lleuwen Steffan a Dr Hywel Griffiths. Tocynnau yn £10. Croeso cynnes i bawb.

 

Nos Fawrth 19 Chwefror

7.00 Cyfarfod Cymdeithas y Capel yng nghwmni Mererid Jones a fydd yn trafod ailgylchu.

Dydd Iau 21 Chwefror

10.30 – Dosbarth Beiblaidd

Byddwn yn cychwyn gyda phaned a sgwrs cyn troi i astudio gwyrth Iacháu Deg o Ddynion Gwahanglwyfus. Gofynnir i chwi ddarllen Luc 17: 11-19 mewn paratoad.

7.30 Bethel Tal-y-bont

Bydd cwmni theatr Troed-y-rhiw yn cyflwyno Cymanfa Ganu Cwmffradach. Tocynnau’n £5 wrth y drws. Bydd elw’r noson yn mynd at Apêl Madagascar.

 

Sul nesaf 24 Chwefror

10.00 a 6.00 Oedfaon o dan arweiniad Mr Wynford Ellis Owen.

Ni bydd Ysgol Sul i’r plant a’r ieuenctid.