Gair o groeso: 


Eglwys Seion, Aberystwyth

Hyfryd yw cael estyn croeso twymgalon i chi addoli gyda ni yn Eglwys Seion, Aberystwyth.  Mae yma aelwyd gynnes gyda gofal mawr am ein gilydd.

 Mae pregethu’r Gair yn ganolog yn ein haddoliad a cheisiwn ddarparu  maeth yr Efengyl ar gyfer y gynulleidfa gyfan – y plant, yr ieuenctid a’r oedolion.  Braf iawn yw cael myfyrwyr ffyddlon yn cydaddoli â ni. Mae’r myfyrwyr yn rhan o Deulu Seion yn ystod y tymor coleg a cynhelir nifer o oedfeuon wedi eu trefnu ganddynt.

Dewch i weld a phrofi drosoch eich hunain!


Mae ein cred yn canoli ar y Beibl fel Gair Duw, marwolaeth ac atgyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist dros ein hiachawdwriaeth, a gwaith yr Ysbryd Glân drwy bobl Dduw.

Yr ydym yn pregethu Crist yn Ffrind, yn Arglwydd ac yn Waredwr

 

Y mae in Waredwr

Iesu Grist Fab Duw,

werthfawr Oen ei Dad, Meseia,

sanctaidd, sanctaidd yw.

 

Diolch, O Dad nefol,

Am ddanfon Crist i’n byd,

A gadael dy Ysbryd Glân

I’n harwain ni o hyd.