Pwy yw pwy?


Gweinidog: Heb fugail ar hyn o bryd ac oes gennych ddiddordeb dod atom mae croeso i chi gysylltu!

Ysgrifennydd cyffredinol: Lewis Griffith

Ysgrifenyddion cynorthwyol:  Rhiannon Davies, Leon Gibson a Beryl Jenkins

Ysgrifennydd ariannol: Peter Williams

Ysgrifennydd y cyhoeddiadau:  

Trysorydd: Malcolm Davies