Astudiaeth Feiblaidd


Croeso cynnes i chi ymuno â ni am baned a chyfle i astudio’r beibl efo’n gilydd a rhannu profiadau.

Bob bore Iau am 10.30 daw ugain a mwy ohonom ynghyd i fwynhau paned a sgwrs cyn troi i fyfyrio yn yr Ysgrythurau.

Croeso cynnes i bawb.