Cynllun y Ffordd


Rydym wedi cychwyn ar y cynllun cyffrous hwn gan Undeb yr Annibynwyr. 

Bwriad Y Ffordd yw helpu pobl i drafod themâu Cristnogol, er mwyn cryfhau eu ffydd a’u hyder, a’u galluogi i rannu’r Efengyl ac ymestyn allan i’w cymunedau.

 http://annibynwyr.org/y-ffordd-3/