Y Cwrs Alffa


Byddwn yn cynnal y Cwrs Alffa ar adegau penodol ar naill ai nos Fawrth neu nos Fercher ynghyd ag astudiaethau eraill yn seiliedig ar yr Ysgrythurau er mwyn cryfhau ein cymdeithas ac adeiladu’n gilydd yn y Ffydd.

Mae’r cyfarfodydd yma yn denu nifer dda gyda chyfle i drafod ac i fod yn agored ynglŷn â’n ffydd. 

Mae croes cynnes i chi ymuno â ni i ffeindio allan mwy am y ffydd Gristnogol.