Yr Ysgol Sul


Dewch i ymuno â ni bob bore Sul yn ystod tymor yr ysgol.

Mae’r plant a’r ieuenctid yn cyfarfod yn y festri bob bore Sul yn dilyn neges ar eu cyfer gan y gweinidog ar ddechrau’r oedfa.  Cânt gyfle i fwynhau yn y gwahanol ddosbarthiadau wrth ddysgu am y Ffydd.  

Cynhelir gweithgareddau amrywiol yn ystod y flwyddyn i’n clymu ni ynghyd fel teulu.