Croeso i wefan Seion Aberystwyth


Mae yma ddrws agored a chroeso i bawb.

Ceir cymdeithas gynnes yn ein plith a gofal arbennig am ein gilydd.

Ceisiwn estyn y gofal hwnnw i’r gymdeithas y tu allan ac i’r byd yn ogystal trwy gymorth elusennau megis Cymorth Cristnogol.

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni yn ein hoedfaon am 10 y bore a 6 y nos ar y Sul.

Bore Sul y Pasg – 21 Ebrill

10.00 Cynhelir oedfa bore Sul y Pasg ym Methel Tal-y-bont dan arweiniad Mr Gwilym Tudur.  

Os ydych eisiau lifft i fynychu’r oedfa hon gofynnir i chwi’n garedig nodi eich enw ar y papur priodol yng nghyntedd y capel. Bydd y swyddogion yn gwneud y trefniadau angenrheidiol ar eich cyfer.

6.00 Oedfa yma yn Seion dan arweiniad Mr Gwilym Tudur.