Croeso i wefan Seion Aberystwyth


Mae yma ddrws agored a chroeso i bawb.

Ceir cymdeithas gynnes yn ein plith a gofal arbennig am ein gilydd.

Ceisiwn estyn y gofal hwnnw i’r gymdeithas y tu allan ac i’r byd yn ogystal trwy gymorth elusennau megis Cymorth Cristnogol.

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni yn ein hoedfaon am 10 y bore a 6 y nos ar y Sul.